درباره ما

آرمان سایت modir21

– بانک های جامع اطلاعاتی آخرین پژوهش ها، مقالات، کتاب های الکترونیکی، پایان نامه ها و… در زمینه های مختلف مدیریت در گرایش های مالی، بازرگانی، دولتی، صنفی، بیمه، کارآفرینی، فناوری اطلاعات، پزشکی

– راه اندازی مرکز آموزش الکترونیکی علوم مدیریت در دوره های کوتاه مدت، بلند مدت و برگزاری آزمون های الکترونیکی در این زمینه

– ارائه آخرین اخبار در زمینه های مدیریتی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی

– راه اندازی سایت به زبان های معتبر دنیا

ماموریت سایت modir21

– اطلاع رسانی بهینه و به موقع اخبار مربوط

– ارائه جامع مقالات و پژوهش های مختلف

– پایگاه برای دانلود و آپلود مقالات

– ارائه سایت به صورت link در سایر سایت های مرجع نظیر دانشگاه ها

– کسب مجوز های لازم برای آزمون و آموزش الکترونیکی

– انجام کلیه اقدامات فنی برای سایت

اهداف و برنامه های اجرایی دستیابی به اهداف modir21

بانک جامع اطلاعاتی :

– امکان upload مقالات و… توسط اعضاء

– استفاده از پتانسیل های اطلاعاتی نظیر دانشجویان

– ترجمه و تالیف مقالات جدید

– همکاری با دانشگاهها برای ارائه مقالات و پایان نامه های دانشجویان

– امکان link به سایر پایگاه های اطلاعاتی و…

مرکز آزمون و آموزش الکترونیکی

– برگزلری دوره های online  و  offline

– کسب مجوزهای قانونی دوره های کوتاه مدت و بلند مدت

– قرارداد با مراکز مربوط نظیر دفاتر ICT روستای

– تفاهم با سایر مراکز آزمون و آموزش الکترونیکی و…

اطلاع رسانی و اخبار

– link از سایر خبرگزاریها

– ارائه اخبار توسط خبرنگاران افتخاری و حق الزحمه ای

– کسب اخبار روز و ترجمه آن و ارائه در سایت

اقدامات فنی و پشتیبانی

– به روزرسانی فنی و پشتیبانی فنی سایت

– به روز رسانی شکلی و طراحی بهینه شکل و شمایل سایت

– امنیت اطلاعات ( سخت افزاری و نرم افزاری و… )


.