نظام آموزشی ایران

نظام آموزشی در هر کشوری ساختار خاص خود را دارد. این ساختار با توجه جمعیت، توانایی های مالی، استعدادها و بسیاری موارد دیگر تعیین می گردد. نظام آموزشی ایران شامل مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و آموزش عالی بوده و برای هریک از این مقاطع ، اهداف، سیاست ها و استراتژی های خاصی تعریف شده است. به علاوه در این ساختار برای آموزش بزرگسالان و کودکان استثنایی به طور جداگانه سیاستهای خاصی اتخاذ شده است.

[download id=”716″]