اصول بازاریابی نوین-بازاریابی اینترنتی

بازاریابی چیست ؟
« بازاریابی فرایند مدیریت در تشخیص و پیش بینی نیازهای مشتریان و یافتن راه حل های مؤثر و سودآور در جهت رفع این نیازها می باشد » . بر اساس این تعریف فرایند بازاریابی شامل تشخیص نقاط ضعف و قوت سازمان ، فرصت های موجود در بازار و تهدیدهای بالقوه و حقیقی که در مقابل سازمان وجود دارد ، می گردد . این تصمیمات بر اساس اطلاعات مربوط به بازار که از طریق تحقیقات بازاریابی حاصل شده اتخاذ می گردد. مدیریت بازاریابی : عبارت از سازمان دهی و تجزیه و تحلیل ، طرح ریزی و کنترل منابع جذب مشتری از طریق یافتن پاسخ های مناسب برای نیازها و خواسته های آنان در جهت دست یابی به اهداف شرکت می باشد.

تاثیر اینترنت بر آمیخته بازاریابی

بازاریابی الکترونیک: برقراری ارتباط با مشتریان

عوامل موفقيت در بازاريابي الكترونيك(BONI)

[download id=”164″ format=”1″].

نویسنده: ایمان لالوی

دسته بندی شده در: مدیریت بازرگانی-بازاریابی

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.