دوره های آموزشی کمپ کسب و کار

دوره های آموزشی کمپ کسب و کار : انجمن علمی مدیریت با همکاریمدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه

1– همایش خودباوری

استاد مدعو : جناب آقای دکتر بهادرخان
مکان برگزاری : آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی
زمان برگزاری : 14 اردیبهشت ماه به مدت 3 ساعت

2- همایش مبانی مقدماتی و پیشرفته کارآفرینی

استاد مدعو : جناب آقای مهندس بهرامی زاده و مهندس رکنی زاده
مکان برگزاری : آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی
زمان برگزاری : 19 اردیبهشت ماه به مدت 3 ساعت

3- همایش تشخیص فرصت های کسب و کار و مدل های کسب و کار

استاد مدعو : جناب آقای دکتر سخدری و جناب آقای مهندس نخعی
مکان برگزاری : آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی
زمان برگزاری : 21 اردیبهشت ماه به مدت 4 ساعت

4- همایش کسب و کارهای الکترونیکی و رویکردهای نوین در کارآفرینی (به همراه جمع بندی )

استاد مدعو : جناب آقای مهندس محمدی و مهندس بهرامی زاده
مکان برگزاری : آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی
زمان برگزاری : 26 اردیبهشت ماه به مدت 3 ساعت

دسته بندی شده در: دوره های کوتاه مدت

Tags:

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.