نشان تعالی
مدال الکترونيکی کيفيت برتر
کليک برای تائيد السيتکسنقش دولت در توسعه کار آفرینی

برخی از مهمتریم خط مشی ها و برنامه های دولت برای توسعه کارآفرینی عبارتند از قوانین و مقررات مرتبط، خط مشی های مالیاتی، ساده سازی مراحل اداری، حمایتهای مالی و اعطای وام، ارتقاء کارآفرینی و آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره به کارآفرینان و ایجاد زیر ساخت های لازم و….

نقش دولت در توسعه کارآفرینی -

دسته بندی شده در: کارآفرینی

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.