موسسه مشاوران

اعطای گواهینامه فنی و حرفه ای به دانش آموختگان  دوره MBA یکساله حرفه ای

سازمان آموزش فنی و حرفه ای در همکاری مشترکی با موسسه مشاوران روشنگر فردای ایرانیان اقدام به اعطای3گواهینامه بین المللی  MBAیکساله حرفه ای برای 3سطح به دانش آموختگان این موسسه می نماید .

گواهینامه های  اعطایی از جانب سازمان آموزش فنی و حرفه ای و موسسه مشاوران دارای تمام ویژگی های گواهینامه های سازمان فنی و حرفه ای بوده و مورد تایید سازمان جهانی کار ILO می باشد

دوره MBA یکساله حرفه ای در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حمایت از کارآفرینان برای ارتقا و بهبود وضعیت کسب و کار طراحی و در 3 سطح برنامه ریزی شده است

درپایان هرسطح دانشپذیران دوره MBA یکساله حرفه ای مشاوران1گواهینامه بمدت120ساعت از سازمان فنی و حرفه ای دریافت می کنند

و در مجموع  در پایان 3 سطح 3 گواهینامه به مدت 360 ساعت آموزشی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای دریافت می نمایند و از مزایای اعطایی از سوی سازمان  آموزش فنی و حرفه ای برخوردار خواهند شد.

شایان ذکر موسسه مشاوران روشنگر فردای ایرانیان با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه کشور فعالیت مینماید و بنیانگذار MBA یکساله حرفه ای و mini MBA در ایران می باشد.

با تکمیل این فرم جهت مشاوره تلفنی، با شما تماس می گیریم .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 88750568(10خط) تماس حاصل فرمائید.دسته بندی شده در: دوره های کوتاه مدتمدیریت

Tags:

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.