سومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی مراجعه نمایید:
ent-stu.ut.ac.ir

برگزارکنندگان:

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی

دسته بندی شده در: کنفرانس ها، همایش ها ، سمینارها

Tags:

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.