کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

it in organization

پورتال های سازمانی تشکیل دهنده ارتباط بین سازمان و مخاطبان آن (کارمندان و ارباب رجوعان ) هستند به صورتیکه این ارتباط از نوع دو سویه می باشد ؛ همانطور که سازمان ، اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار می دهد ، کاربران نیز به راحتی می توانند به تبادل اطلاعات در پورتال بپردازند و نظرات خود را اعلام نمایند و همچنین با یکدیگر نیز ارتباط بر قرار کنند و به صورت همزمان از اطلاعات بارگذاری شده استفاده کنند و به  بحث و گفتگو در یک زمینه خاص بپردازند.

دانلود فایل:

کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان (قالب PDF)

کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان(قالبWORD)

دسته بندی شده در: کاربردهای آی تی

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.