کارگاه آموزشی “ایده تا تجاری سازی”

۳۳۳۳

احتراماً به استحضار می‌رساند

کارگاه آموزشیایده تا تجاری سازی

مدرس مهندس علی بهرامی زاده

در تاریخ ۱۱ و۱۲ آبان ماه از ساعت۱۴ الی  ۱۹دردانشکده بهداشت

برگزارخواهد شد. علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  ۳۸۵۳۵۹۲۰ تماس حاصل فرمایند.اینکارگاه توسط مرکز تحقیقات مدیریت وعوامل اجتماعی موثر بر سلامت  و با تایید معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می گردد ودر پایان  به شرکت کنندگان محترم گواهی حضور در کارگاه اعطا می گردد. (این کارگاه فاقد امتیاز آموزش مداوم می باشد).

هزینه ثبت  نام ۵۰۰۰۰تومان

شروع ثبت نام ۵/۸/۱۳۹۵          پایان ثبت نام  :۹/۸/۱۳۹۵

شماره حساب: ۲۱۳۸۱۴۱۶۵۶۰۰۹

شناسه:  ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۲۶

لطفا  اسکن فیش واریزهزینه ثبت نام کارگاه را همراه  با مشخصات فردی  حداکثر  تا تاریخ ۹/۸/۱۳۹۵  به ایمیلhsrc@mums.ac.ir  ارسال فرمایید.

دسته بندی شده در: اخبارکنفرانس ها، همایش ها ، سمینارها

Tags:

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.