کتاب مجموعه مدیریت خدمات کشوری

کتاب الکترونیکی مجموعه مدیریت خدمات کشوری، شامل:
آیین‌نامه‌ها
دستورالعمل‌ها
آرای دیوان
نظرات رییس مجلس

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.

دسته بندی شده در: مدیریت

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.