کتاب زندگینامه استیو جابز

♦️ پیشنهاد ویژه برای کسانی که متفاوت فکر میکنند.

📕 کتاب زندگینامه استیو جابز

 

دسته بندی شده در: فناوری اطلاعات

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.