چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

در بازی زندگی و در راه و رسم این بازی کلام تو عصای معجزه گر توست.

در پناه موفقیت نفوذ کلام تو

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

دسته بندی شده در: خواندنی ها

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.