نورومارکتینگ

نورومارکتینگ؛ بازاریابی مبتنی بر شناخت ذهن مشتری به کمک علوم اعصاب است و تلاش داریم تا با شناخت تکنیکها و روشهای اقناع و تاثیرگذاری، پیام مطلوب خود را به صورت مؤثر و ماندگار به مخاطب برسانیم و در قلب و ذهن مخاطب نفوذ کنیم.
“احساس تعهد” هر انسانی براساس داستان های درونی، برای خود شخصیت های مختلفی ایجاد میکند و در تلاش است تا رفتاری منطبق با شخصیت خود داشته باشد. همچنین درباره “درخواستهای کوچک اولیه” صحبت کردیم که به ما کمک میکرد تا داستانهای درونی مشتری را تغییر دهیم و سپس درخواست اصلی را مطرح کنیم.

مقاله جدید در مجله موفقیت با موضوع تاثیر ترس از دست دادن بر تصمیم گیری های مشتری

 

 

دسته بندی شده در: آموزشی

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.