کتاب الکترونیکی مجموعه مدیریت خدمات کشوری

کتاب الکترونیکی مجموعه مدیریت خدمات کشوری، شامل:

🚩آیین‌نامه‌ها
🚩دستورالعمل‌ها
🚩آرای دیوان
🚩نظرات رییس مجلس

دانلود کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری

دسته بندی شده در: آموزشی

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.