راه اندازی استارتاپ از سیر تا پیاز

 


⭕️ تعریف استارتاپ و مفهوم استارتاپ در ایران
▶️ http://www.entportal.ir/12658

✅ تحولات مهم استارتاپ ها در سال ۲۰۱۷
▶️ http://www.entportal.ir/12180

⭕️ تحولات محیط کار در استارتاپ های سال ۲۰۱۷
▶️ http://www.entportal.ir/12106

✅ عواقب دست کم گرفتن منابع انسانی برای استارتاپ ها
▶️ http://www.entportal.ir/12082

⭕️ استارتاپ ها چهره جدیدی از کسب و کار
▶️ http://www.entportal.ir/12115

✅ نقش استارتاپ ها به عنوان سربازان جنگ اقتصادی
▶️ http://www.entportal.ir/12146

⭕️ دلیل اصلی شکست خوردن استارتاپ های امروزی
▶️ http://www.entportal.ir/12174

✅ آیا زمان آن رسیده است که استارتاپ خود را شروع کنید؟
▶️ http://www.entportal.ir/12202

⭕️ ایده هایی برای کاهش مخارج استارتاپ ها
▶️ http://www.entportal.ir/12321

کارآفرینی اجتماعی را بهتر بشناسیم
▶️ http://www.entportal.ir/12350

⭕️ راه هایی برای مقابله با افسردگی مدیران استارتاپ ها
▶️ http://www.entportal.ir/12338

✅ عوامل شکست کارآفرینان موفق
▶️ http://www.entportal.ir/12289

⭕️ ده منبع مهم برای جذب سرمایه در استارتاپ ها
▶️ http://www.entportal.ir/12380

✅ چند روش ساده برای راه اندازی استارتاپ موفق
▶️ http://www.entportal.ir/12429

⭕️ شتاب دهنده های رشد استارتاپ های ایرانی
▶️ http://www.entportal.ir/12385

✅ نکات مهمی برای راه اندازی یک استارتاپ موفق
▶️ http://www.entportal.ir/12465

⭕️ چگونه رهبر کارآفرینی واقعی را شناسایی و استخدام کنیم؟
▶️ http://www.managementportal.ir/8581

✅ ۹ عامل که باعث انصراف کارآفرینان از کسب و کار میشود
▶️ http://www.entportal.ir/12440

⭕️ ضرورت توجه به برگزاری استارتاپ ها
▶️ http://www.entportal.ir/12484

دسته بندی شده در: آموزشی

دیدگاه شما
اگر میخواهید تصویری برای نظر خود قرار دهید، این را دریافت کنید Gravatar.